Baixes

Per sol·licitar la baixa, cal tenir present les diferents modalitats segons les circumstàncies

TRASLLAT

Caldrà fer un escrit comunicant la baixa per trasllat a un altre col·legi d’Espanya o l’estranger), i sol·licitant alhora la baixa de la pòlissa de responsabilitat civil (cas de tenir-la amb el Col·legi). En aquest mateix escrit caldrà especificar tant els possibles llocs de treball on deixa de prestar col·laboració, i adjuntar-hi el carnet de col·legiat, com també si tenia una clínica de propietat, concretar si la tanca o la ven i comunicar-ho així mateix al Departament de Salut. En el cas que la persona interessada resti a Espanya, el COEC enviarà automàticament al col·legi de destinació el certificat de baixa corresponent.

CANVI D’ACTIVITAT

Caldrà fer un escrit comunicant la baixa per canvi d’activitat i sol·licitant alhora la baixa de la pòlissa de responsabilitat civil (cas de tenir-la amb el Col·legi). En aquest mateix escrit caldrà especificar tant els possibles llocs de treball on deixa de prestar col·laboració, i adjuntar-hi el carnet de col·legiat i la baixa de l’IAE (Hisenda), com també si tenia una clínica de propietat, concretar si la tanca o la ven i comunicar-ho així mateix al Departament de Salut.

MALALTIA

Quan es tracta de llarga malaltia, caldrà fer un escrit sol·licitant la baixa i adjuntar el certificat mèdic corresponent. Alhora, en aquest mateix escrit caldrà especificar tant els possibles llocs de treball on deixa de prestar col·laboració, com també si tenia una clínica de propietat, concretar si la tanca o la ven i comunicar-ho així mateix al Departament de Salut.

JUBILACIÓ

Quan es tracta d’una jubilació, caldrà fer un escrit sol·licitant aquesta modalitat, juntament amb l’exempció de quotes i la baixa de la pòlissa de responsabilitat civil, i adjuntar el carnet de col·legiat. Alhora, en aquest mateix escrit caldrà especificar tant els possibles llocs de treball on deixa de prestar col·laboració, com també si tenia una clínica de propietat, concretar si la tanca o la ven i comunicar-ho així mateix al Departament de Salut.

DEFUNCIÓ

Per tal de poder realitzar els canvis pertinents a la base col·legial, caldrà que els familiars o persones pròximes a la persona traspassada facin arribar al Col·legi una fotocòpia del certificat literal de defunció, així com el carnet de col·legiat. En el cas de deixar fills menors, és important també fer-ho constar

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Finestreta Única de Dentistes