Espai Col·legial
Espai de Salut
Projecte Solidari
Formació
Notícies
Totes les notícies

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL•LEGIATS DE LLEIDA

De conformitat amb l’establert a l’article 66 i següents dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, i per acord de la seva Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 20 de Febrer de 2019, es convoca Assemblea General

continua…

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris avala la utilització dels sistemes d’impressió CAD/CAM pels dentistes

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris avala la utilització dels sistemes d’impressió CAD/CAM pels dentistes

Les clíniques dentals podran utilitzar aquests sistemes d’impressió per a les restauracions directes. És a dir, per a la restauració de peces dentals unitàries. En el cas de restauracions indirectes, ..

[LEGAL] NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor al maig de 2016 i serà aplicable en tots els països de la UE a partir del .. llegir més

[LEGAL] PLA D’ADAPTACIÓ DELS DENTISTES AL NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)
Els dentistes hauran d’elaborar i desenvolupar un pla d’actuació a l’hora d’abordar els canvis en la regulació, en el qual han de col·laborar diferents departaments de la clínica dental: totes ..

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Finestreta Única de Dentistes