» Notícies » CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL•LEGIATS DE LLEIDA

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL•LEGIATS DE LLEIDA

De conformitat amb l’establert a l’article 66 i següents dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, i per acord de la seva Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 20 de Febrer de 2019, es convoca Assemblea General

ordinaria de col·legiats de la seu provincial de Lleida, que tindrà lloc el proper dia 28 de Març de 2019, a la sala d’actes del Col·legi, a l´Avinguda de Blondel, 54 2-2 de Lleida, a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 h en segona.


 

De conformidad con lo establecido en el artículo 66 y siguientes de los Estatutos del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Catalunya y por acuerdo de su Junta de Gobierno, en sesión celebrada el día 20 de febrero de 2019, se convoca Asamblea General Ordinaria de colegiados de la sede provincial de Lleida, que tendrá lugar el próximo día 28 de Marzo de 2019, en la sala de actos del Colegio, en a la Avenida de Blondel, 54 2-2 de Lleida, a las 19.30 horas en primera convocatoria y a las 20:00h en segunda.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Finestreta Única de Dentistes