Espai Col·legial
Espai de Salut
Projecte Solidari
Formació
Notícies
Totes les notícies

REGISTRO Y CONTROL DE LA JORNADA DE TODOS LOS TRABAJADORES OBLIGACION ESTABLECIDA CON EFECTOS DEL 12 DE MAYO DE 2019

 

El Real Decreto-Ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, ha venido a modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, disponiendo que “la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que se establece en este mismo artículo”.

continua…

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE COL•LEGIATS DE LLEIDA

De conformitat amb l’establert a l’article 66 i següents dels Estatuts del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, i per acord de la seva Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 20 de Febrer de 2019, es convoca Assemblea General

continua…

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris avala la utilització dels sistemes d’impressió CAD/CAM pels dentistes

L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris avala la utilització dels sistemes d’impressió CAD/CAM pels dentistes

Les clíniques dentals podran utilitzar aquests sistemes d’impressió per a les restauracions directes. És a dir, per a la restauració de peces dentals unitàries. En el cas de restauracions indirectes, ..

[LEGAL] NOU REGLAMENT GENERAL DE PROTECCIÓ DE DADES (RGPD)

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) va entrar en vigor al maig de 2016 i serà aplicable en tots els països de la UE a partir del .. llegir més

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPrint this page
Borsa de Treball
Clíniques i Material Odontològic: Compra, venda, lloguer i traspàs
Cercador de Col·legiats
Cercador de Clíniques
Finestreta Única de Dentistes